Užijte si barevný svět hudebních nástrojů v Markneukirchenu
 
 

Tradice stavby hudebních nástrojů ve vogtlandském hudebním regionu trvá již téměř 350 let. Dodnes se vyrábějí v Markneukirchenu, Klingenthalu a okolních obcích- zcela ojediněle v rámci celého světa- téměř všechny orchestrální hudební nástroje. Nápadu založit sbírku hudebních nástrojů se chopil učitel Apian-Bennewitz a 24. února 1883 jej uvedl v život. V prvé řadě se mělo jednat o výukový prostor, který by místním výrobcům hudebních nástrojů poskytoval možnost porovnávání. Po více než 130 letech sběratelské činnosti disponuje muzeum více než 4000 exponátů, z toho 3300 hudebních nástrojů, odbornou knihovnou s více než 6000 archiválií, knih, časopisů a katalogů, jakož i 20 obrazy malíře Rudolfa Schustera (1848-1902).

 

Nabytím Paulusova zámečku ve 30. letech získala sbírka přitažlivý, pozdně barokní měšťanský dům, ve kterém je vystavena polovina ze sbírky smyčcových, drnkacích, klávesových, žesťových a dřevěných dechových nástrojů, mechanických hracích strojků a mimoevropských hudebních nástrojů.
V přiléhajícím domě Hanse Gerbera se vedle informační kanceláře pro turisty a pokladny nacházejí hudebně nástrojařské dílny a roku 1834 založená exportní kancelář firmy G. A. Pfretzschnera. Ke stálým výstavám patří od roku 2010 historická pila. V 1. patře pily se nachází výstava „Neigschaut aff Neikirng“(Vstoupit a shlédnout Markneukirchen), která vypráví na 100 m2 dějiny a příběhy vážící se k městu od osídlení až do doby politických změn roku 1989.
Největší housle světa včetně smyčce (7:1), jakož i největší hratelnou tubu (2:1), lze obdivovat v prostoru stodoly v domě Hanse Gerbera určené ke kulturním akcím, oba nástroje byly vyrobeny v roce 2010 zdejšími mistry k 650. výročí povýšení Markneukirchenu na město. Superlativy z oboru výroby hudebních nástrojů lze nalézt samozřejmě také v Paulusově zámečku, počínaje tubou s průměrem cylindru 1,02 m, přes obří piano-akordeon, k miniaturním nástrojům, které se vejdou do krabičky od zápalek, housle ze zápalek, z jílu, s ozvučnicí nebo uschované v procházkové holi, patří ke kuriozitám právě tak, jako obří kontrabas, který si kdysi zahrál v drážďanském kostele (Frauenkirche).
Westernová kytara s portrétem Christiana Friedricha Martina, který se vystěhoval roku 1833 z Markneukirchenu do USA, byla muzeu předána u příležitosti 175. výročí založení firmy významného amerického výrobce kytar C. F. Martin & Company a visí teď vis-à-vis ve vitríně s 8 nástroji významného stavitele kytar Richarda Jacobse „Weißgerbera“ (Markneukirchen 1877-1960). Unikáty a zvláštnosti jsou k vidění v každém oddělení muzea: od kopie první zobcové flétny 20. století ke klavichordu z dílny věhlasného stavitele varhan Gottfrieda Silbermanna, od gamb významných výrobců Ernsta Busche (Nürnberg 1640) a Johanna Christiana Hoffmanna (Leipzig 1734) až k prvnímu syntetizátoru, (Markneukirchen 1957), předchůdci dnešního keyboardu.
Některé nástroje jsou návštěvníkům přehrávány, jiné si smějí sami vyzkoušet. Fundus muzea je tak obsáhlý, různorodý a jedinečný, že nabízí něco pro každou věkovou skupinu, uspokojuje nároky návštěvníků a je zajímavý jak pro laiky, tak i pro odbornou veřejnost.
Provádění skupin (min.16 osob) probíhá na objednávku a trvá 75 minut. Provázeni jsou též jednotlivci, návštěvníci do 16 let mají volný vstup. Z prostředků hranice přesahujícího projektu Cíle 3 vznikla roku 2014 „ Zahrada světové hudby“, která zve vždy od dubna do října k experimentování, muzicírování a odpočinku.
 Spolek přátel a příznivců muzea podporuje práci muzea od roku 1995, mimo jiné vydáváním odborných knih, CD a také spoluprací při konání akce „Pohled přes rameno výrobcům hudebních nástrojů…“, to znamená poslední neděli v srpnu, od 10 – 15 hodin.
Další informace k akcím, otevírací době a cenám vstupného najdete na:
www.museum-markneukirchen.de.